913-219-3569 davekaup.photo@gmail.com
......................................................................................................................................................................................................................
KAC20.jpg
KAC10.jpg
KAC08.jpg
KAC01A.jpg
031012 MU v Baylor 16.jpg
031612 KU v Detroit 36.jpg
031612 MU v Norfolk St 16.jpg
031812 KU v Purdue 11.jpg
KAC05.jpg
KAC06.jpg
KAC06A.jpg
KAC08A.jpg
KAC11.jpg
KAC26.jpg
KAC41.jpg
011511 KU v Neb 07.jpg
KAC20.jpg
KAC10.jpg
KAC08.jpg
KAC01A.jpg
031012 MU v Baylor 16.jpg
031612 KU v Detroit 36.jpg
031612 MU v Norfolk St 16.jpg
031812 KU v Purdue 11.jpg
KAC05.jpg
KAC06.jpg
KAC06A.jpg
KAC08A.jpg
KAC11.jpg
KAC26.jpg
KAC41.jpg
011511 KU v Neb 07.jpg